Process Mining Consultant

(English below)

Binnen ons Data Analytics & Science team zijn we ook specifiek op zoek naar Process Mining consultants. Bright Cape heeft de voorkeur als adviseur voor zowel grote (bijv.Celonis, ProcessGold) als kleinere (bijv.PAF, Disco) tools. We begeleiden klanten tijdens het hele traject: van het bepalen of & waar Process Mining waarde kan toevoegen, tot en met de implementatie. We staan te popelen om ons toch al indrukwekkende klantenbestand uit te breiden en willen dat jij er deel van uitmaakt!

We hebben vacatures open in ons kantoor in Amsterdam en Eindhoven, dus kies degene die u het beste uitkomt!

Ervaring met een van de Process Mining-tools heeft de voorkeur, maar is niet vereist - zolang je maar leergierig bent.

Jij bent

 • Iemand met oog voor detail en een drive om de betekenis achter data te achterhalen
 • Een geweldige communicator
 • Een kritische en snelle denker
 • Innovatief en creatief
 • Gedreven om meer te leren

Jij hebt

 • De kracht om complexe zaken op een eenvoudige manier uit te leggen
 • Ervaring met het vertalen van complexe data naar zinvolle inzichten
 • Een achtergrond in Data Science / Wiskunde / Econometrie / Analytics of een gerelateerd vakgebied

Voorkeur (maar niet verplicht):

 • Kennis van één of meerdere Process Mining tools
 • Ervaring met een scripttaal zoals R / Python
 • Kennis van het opvragen en bewerken van data met talen zoals SQL en databasesoftware, zoals SAP / SAS 

Wij bieden

 • Een ondernemersomgeving waarin je wordt gehoord
 • Vrijheid om te doen waar je van houdt
 • Een innovatieve omgeving.
 • We heroverwegen en vormen het veld van Experience Design.
 • Goede arbeidsomstandigheden
 • Geweldige collega's
 • Jaarlijkse skireis (die we aftellen tot het moment dat we terugkomen)

Neem contact op

Uitdaging geaccepteerd? Nieuwsgierig om meer te leren over Process Mining? Dan willen we jou graag ontmoeten! Klik op APPLY and stuur ons je motivatie en CV. We nemen gauw contact op.

Wie we zijn?

Gemotiveerd, toegewijd en enthousiast over wat je doet? Heb jij een datagedreven mindset en wil je dit in de praktijk brengen in een energiek en daadkrachtig team? Stop met zoeken, want we hebben een match. Wie we zijn? Bright Cape is een klein & big data adviesbureau gevestigd in Eindhoven & Amsterdam met een Europees bereik. Extract, Embed, Educate is wat we doen. Haal waarde uit de gegevens van onze klanten, integreer (door Bright Cape gepatenteerde) oplossingen in de processen en het bestuur van onze klanten en leer ze vertrouwd te raken met data-analyse en onze oplossingen.

Kort gezegd: we helpen bedrijven hun omzet te verhogen, hun kosten te verlagen en hun procesefficiëntie te verhogen door middel van Data Analytics & Science, Data Driven Experiences (DDEX) en Process Mining. Daarnaast werken we constant aan diverse indrukwekkende Europese innovatieprojecten die hebben geleid tot verschillende innovatieve producten.

De medewerkers van Bright Cape zijn zeer divers, maar delen hun enthousiasme voor nieuwe kansen en een positieve manier van denken. We waarderen ook onze teamuitjes, ‘VrijMiBo's’, kerstfeest, familiedag en vooral onze jaarlijkse ski-reis.

Contactpersoon: Ivo Schutz
Email: i.schutz@brightcape.nl

 

ENGLISH

Within our data analytics & science team, we are also specifically looking for Process Mining consultants. Bright Cape is the preferred consultant for both large (e.g. Celonis, ProcessGold) and smaller (e.g. PAF, Disco) tools. We assist customers along the complete journey: from determining whether & where Process Mining can add value all the way up to implementation. We are eager to expand our already impressive customer base and want you to be part of it! 

We have positions open in our Amsterdam and Eindhoven office, so pick the one that’s most convenient to you!

Experience with one of the Process Mining tools is preferred, but not required - as long as you are eager to learn.

You are

 • Someone with attention to detail and a drive to uncover the meaning behind data
 • A great communicator
 • A critical, and a quick thinker
 • Innovative and creative
 • Driven to learn more

You have

 • The power to explain complex matters in a simple way
 • Experience in translating complex data to meaningful insights
 • A background in Data Science / Mathematics / Econometrics / Analytics or a related field

Preferred (but not required):

 • Knowledge of one or more Process Mining tools
 • Experience with a scripting language like R/Python
 • Knowledge of querying languages like SQL and database software, like SAP/SAS

We offer

 • An entrepreneurial environment where you’ll be heard
 • Freedom in doing what you love
 • An innovative environment. We’re rethinking and shaping the field of Experience Design.
 • Good working conditions
 • Amazing colleagues
 • Yearly ski trip (that we count down to the moment we get back)

Contact us

Challenge accepted? Curious to learn more about Process Mining? We would like to meet you! Please click on apply and leave us your motivation and CV. We will contact you soon.

Who we are?

Motivated, dedicated, and enthusiastic about what you do? Do you have a data-driven mindset and want to put this into practice in an energetic and vigorous team? Stop searching, because we have a match. Who we are? Bright Cape is a small & big data consultancy firm located in Eindhoven & Amsterdam with a European reach. Extract, Embed, Educate is what we do. Extract value out of our customer’s data, Embed (Bright Cape proprietary) solutions into our customer’s processes & governance, and Educate them to get familiar with data analytics and our solutions.

Bottom line: We help companies increasing their revenue, diminishing their costs, and increasing their process efficiency through Data Analytics & Science, Data-Driven Experiences (DDEX), and Process Mining. Besides, we are constantly working on various astonishing Europe-wide innovation projects which have led to several innovative products.

Bright Cape employees are very diverse but share their excitement for new opportunities and a positive way of thinking. We also greatly value our quarterly team outings, monthly ‘VrijMiBo’s’, Christmas party, family day, and most of all our yearly ski trip.

Contact person: Ivo Schutz
Email: i.schutz@brightcape.nl
 

 

 

Actions